Công trình Cửa thép chống cháy ACB Gia Lai

Công trình Cửa thép chống cháy ACB Gia Lai

Công trình Cửa thép chống cháy ACB Gia Lai

Công trình Cửa thép chống cháy ACB Gia Lai

GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CỬA THÉP CHỐNG CHÁY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ACB GIA LAI

Hạng mục lắp đặt cửa chống cháy:

- Cửa thép chống cháy đơn có kính

- Thời gian chống cháy 70 phút

- Gồm tay nắm cửa, thanh thoát hiểm, tay co thuỷ lực và kính chống cháy.

- Chất liệu thép chống cháy.

- Sơn tĩnh điện.

- Bảo hành sản phẩm 12 tháng.

- Sản xuất và lắp đặt bởi Cửa chống cháy Đồng Tâm.

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

 

công trình cửa chống cháy

Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0936748547