Công trình Cửa thép chống cháy nhà xưởng KCN Việt Nam Singapore Bình Dương

Công trình Cửa thép chống cháy nhà xưởng KCN Việt Nam Singapore Bình Dương

Công trình Cửa thép chống cháy nhà xưởng KCN Việt Nam Singapore Bình Dương

Công trình Cửa thép chống cháy nhà xưởng KCN Việt Nam Singapore Bình Dương

MỜI KHÁCH HÀNG XEM HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH CỬA THÉP CHỐNG CHÁY TẠI BÌNH DƯƠNG

Thông tin sản phẩm cửa chống cháy:

- Cửa thép chống cháy đơn có kính : 900 x 2200 (mm).

- Thời gian chống cháy : 70p

- Tay nắm liên kết.

- Thanh đẩy thoát hiểm.

- Sơn tĩnh điện.

- Lắp đặt : 2022 bởi Công ty Cửa chống cháy Đồng Tâm 

- Địa điểm lắp đặt : Nhà xưởng KCN Việt Nam Singapore Bình Dương.

công trình cửa thép chống cháy

 

công trình cửa thép chống cháy

 

công trình cửa thép chống cháy

Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0936748547