Công trình cửa chống cháy tại công ty Bohemia Sài Gòn

Công trình cửa chống cháy tại công ty Bohemia Sài Gòn

Công trình cửa chống cháy tại công ty Bohemia Sài Gòn

Công trình cửa chống cháy tại Bohemia Sài Gòn

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CỬA CHỐNG CHÁY LẮP TẠI BOHEMIA SÀI GÒN

- Loại cửa chống cháy lắp đặt bằng thép 1 cánh và 2 cánh

- Màu xám truyền thống.

- Lắp đặt năm 2020.

công trình cửa chống cháy

công trình cửa chống cháy

công trình cửa chống cháy

 

Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0936748547