Công trình cửa chống cháy nhà hàng HCM

Công trình cửa chống cháy nhà hàng HCM

Công trình cửa chống cháy nhà hàng HCM

Công trình cửa chống cháy tại HCM

GIỚI THIỆU TOÀN CẢNH CÔNG TRÌNH CỬA CHỐNG CHÁY TẠI NHÀ HÀNG YERSIN Q1 HCM

- Công trình bao gồm cửa thép chống cháy 1 cánh

- Sơn màu xám.

- Năm lắp đặt : 2020

- Đơn vị thi công : Cửa chống cháy Đồng Tâm

công trình cửa chống cháy

công trình cửa chống cháy

công trình cửa chống cháy

công trình cửa chống cháy

công trình cửa chống cháy

Cửa thép chống cháy thoát hiểm an toàn

công trình cửa chống cháy

 

Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0936748547