Cửa gỗ chống cháy Ngọc Thu Palace Sóc Trăng

Cửa gỗ chống cháy Ngọc Thu Palace Sóc Trăng

Cửa gỗ chống cháy Ngọc Thu Palace Sóc Trăng

Công trình cửa gỗ chống cháy tại Khách sạn Ngọc Thu Sóc Trăng

Công trình cửa gỗ chống cháy tại Khách sạn Ngọc Thu Sóc Trăng

Đơn vị lắp đặt : Công ty Cửa chống cháy Đồng Tâm

Công trình gồm : Cửa gỗ chống cháy 60p loại 1 cánh và 2 cánh có kính, cửa thép chống cháy sơn vân gỗ.

cửa gỗ chống cháy sóc trăng

cửa gỗ chống cháy sóc trăng

Cửa gỗ chống cháy 2 cánh tại sóc trăng

cửa gỗ chống cháy sóc trăng

Cửa gỗ chống cháy 1 cánh tại sóc trăng

cửa gỗ chống cháy sóc trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0909938408