Qui trình đặt hàng cửa chống cháy dễ dàng và nhanh chóng

Qui trình đặt hàng cửa chống cháy dễ dàng và nhanh chóng

Qui trình đặt hàng cửa chống cháy dễ dàng và nhanh chóng

Qui trình đặt hàng cửa chống cháy

QUI TRÌNH ĐẶT HÀNG ĐƠN GIẢN VÀ LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

1. Khách hàng chọn sản phẩm cửa chống cháy phù hợp công trình

mua cửa chống cháy

2. Xác định kích thước cửa và báo giá 

mua cửa chống cháy

3. Xác nhận đơn hàng, nhận tiền cọc và tiến hành sản xuất

mua cửa chống cháy

4.Lắp đặt, nghiệm thu công trình và thanh toán phần còn lại.

Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0909938408