ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

VĂN HÓA CÔNG TY

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm xây dựng rất rõ ràng các giá trị và chính sách dành cho nhân viên trong văn hóa doanh nghiệp của Đồng Tâm. Đặc biệt thái độ và tinh thần của nhân viên, doanh nghiệp đều được thể hiện rất rõ.

 • Đối với doanh nghiệp/ chủ sở hữu doanh nghiệp: “Nỗ lực mang lại lợi ích vượt trội cho các cổ đông, trên cơ sở sử dụng hiệu quả và bảo vệ mọi nguồn tài nguyên của Đồng Tâm.”
 • Đối với nhân viên: “Đối xử tôn trọng, công bằng với mọi nhân viên. Đồng Tâm tạo cơ hội tốt nhất cho mọi nhân viên để phát triển sự bình đẳng, xây dựng và duy trì môi trường làm việc thân thiện, an toàn và cởi mở.”
 • Đối với khách hàng: “Đồng Tâm cung cấp sản phẩm và dịch vụ đa dạng. Đồng Tâm cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn cao nhất, giá cả cạnh tranh và trung thực với mọi giao dịch.”

Với chính sách giữ chân nhân tài, Đồng Tâm thường niên tổ chức các đợt liên hoan, tuyên dương các thành tích nhân viên và rút kinh nghiệm cho nhân viên. Để gắn kết nhân viên, Đồng Tâm thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, giải đấu giao lưu để thắt chặt sự đoàn kết của nhân viên. Bên cạnh đó các chính sách Đồng Tâm còn chăm lo cho gia đình các nhân viên, tổ chức các hoạt động chăm lo cho nhân viên, giúp họ an tâm làm việc cho Đồng Tâm lâu dài.

NỘI DUNG CỦA 6 NGUYÊN TẮC VĂN HÓA

 • Trách nhiệm: Khi sự việc xảy ra, nguyên nhân đầu tiên là tôi
 • Hướng kết quả: Hãy nói chuyện với nhau bằng lượng hóa
 • Sáng tạo và Chủ động: Đừng nói không, luôn tìm kiếm 2 giải pháp
 • Hợp tác: Người lớn không cần người lớn hơn giám sát
 • Chính trực: Lời nói của tôi chính là Tôi
 • Xuất sắc: Tôi là chuyên gia theo tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực của tôi

NỘI DUNG CỦA 7 HÀNH VI LÃNH ĐẠO

 • Làm việc có KPIs, kế hoạch và báo cáo
 • Quan tâm và động viên đúng lúc
 • Quan sát năng lực và đào tạo ngay
 • Tạo môi trường tốt và kết nối tốt cả bên trong và bên ngoài Khối/Phòng
 • Cần biết “tán xương”- đưa hướng dẫn, không làm thay
 • Là “người lớn” trong mọi hành xử
 • Là huynh trưởng và là người phục vụ
Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0909938408