Đốt mẫu thành công cửa gỗ chống cháy 60P 1 cánh đơn

Đốt mẫu thành công cửa gỗ chống cháy 60P 1 cánh đơn

Đốt mẫu thành công cửa gỗ chống cháy 60P 1 cánh đơn

Đốt mẫu thành công cửa gỗ chống cháy 60P 1 cánh đơn

Cửa chống cháy Đồng Tâm đốt mẫu đạt 60P cho cửa gỗ chống cháy 1 cánh đơn tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT PCCC&CNCH bộ công an.

Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0936748547