Thử nghiệm Cửa Gỗ Chống Cháy EI90

Thử nghiệm Cửa Gỗ Chống Cháy EI90

Thử nghiệm Cửa Gỗ Chống Cháy EI90

Thử nghiệm Cửa Gỗ Chống Cháy EI90

ĐỒNG TÂM ĐÃ THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG CỬA GỖ CHỐNG CHÁY EI90

Công ty Cổ Phần TTNT Đồng Tâm đã thử nghiệm thành công Cửa Gỗ Chống Cháy EI90 đạt đến 101 phút.

Thực hiện tại : Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT phòng cháy chữa cháy Phòng thử nghiệm chịu lửa vật liệu và cấu kiện xây dựng.

cửa gỗ chống cháy EI90

Cửa gỗ đang lắp vào chuẩn bị đốt mẫu

cửa gỗ chống cháy EI90

Cửa gỗ chống cháy đang đốt được 90 phút

cửa gỗ chống cháy EI90

Cửa gỗ chống cháy đốt đạt 101 phút

Xem video đốt cửa gỗ chống cháy 

Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0908362561