Dự án

Dự án

Dự án

Công trình cửa thép chống cháy Văn Phòng cảng Long Bình

Công trình cửa thép chống cháy Văn Phòng cảng Long Bình

Công trình cửa thép chống cháy Văn Phòng cảng Long Bình Biên Hòa Đồng Nai

Thứ hai, 02/10/2023

Công trình Cửa thép chống cháy tại IDCO

Công trình Cửa thép chống cháy tại IDCO

Công trình Cửa thép chống cháy tại IDCO

Thứ sáu, 22/09/2023

Cửa chống cháy karaoke KOK Biên Hòa

Cửa chống cháy karaoke KOK Biên Hòa

Đồng Tâm lắp đặt cửa chống cháy cho karaoke KOK Biên Hòa

Thứ năm, 14/09/2023

Công trình Cửa thép chống cháy phòng khám Vietlife HCM

Công trình Cửa thép chống cháy phòng khám Vietlife HCM

Dự án Cửa thép chống cháy lắp đặt tại Phòng khám Vietlife số 4 HCM đã hoàn thành.

Thứ tư, 13/09/2023

Công trình Cửa Thép Chống Cháy FPT Greenwich

Công trình Cửa Thép Chống Cháy FPT Greenwich

Công trình Cửa Thép Chống Cháy tại FPT Greenwich lắp đặt HCM do Đồng Tâm sản xuất

Thứ năm, 11/05/2023

Cửa thép chống cháy Nhà máy Bình Dương

Cửa thép chống cháy Nhà máy Bình Dương

Cửa thép chống cháy Nhà máy Bình Dương

Thứ năm, 27/04/2023

Công trình Cửa thép chống cháy tại Dak Lak

Công trình Cửa thép chống cháy tại Dak Lak

Công trình Cửa thép chống cháy tại Cafe Ngon Dak Lak

Thứ sáu, 24/03/2023

Hotline
Hotline
Hotline
Hotline: 0908362561